Inkluzivní dílničky

Poslední klíčovou aktivitou realizovanou v rámci projektu bude pořádání tzv. inkluzivních dílniček. Jedná se o aktivitu velmi podobnou klíčové aktivitě č. 4. Jedinou obměnou bude skutečnost, že na terapiích se účastní kromě postižených žáků, také áci intaktní. Prohloubí se tak spolupráce mezi oběma skupinami a žáci s postižením se lépe začlení mezi žáky zdravé. Speciální terapie realizované pro postižené i zdravé žáky jsou vhodné zejména se zaměřením na výtvarnou, hudební, občanskou a rodinnou výchovu. Vzájemnou spoluprací bude prohloubeno zejména sociální cítění obou skupin. Inkluzivní dílničky budou realizovány bez předem definovaného harmonogramu. Začlenění inkluzivní dílničky do výuky bude záviset od domluvy pedagogů jednotlivých tříd.

Výstupy aktivity:

Zavedení nového systému inkluzivní výuky - realizace inkluzivních dílniček.

INKLUZIVNÍ DÍLNIČKY

Třídy I.P a II.P nejsou v žádném případě uzavřené, jak by se mohlo zdát na první pohled. Naopak, vítáme všechny hosty z řad žáčků tříd běžné základní školy, kteří se rozhodnou se svými paními učitelkami k nám přijít a strávit s námi chvilku. Je jen na domluvě, jestli v rámci inkluzivní dílničky budou děti společně výtvarničit, zpívat, nebo zda se zapojí do canisterapie…

Canisterapie s 5. třídou

Muzikoterapie s 2. třídou

Arteterapie s canisterapií - 1. ročník

Canisterapie s 9. ročníkem

Muzikoterapie s 1. ročníkem

 

Inkluzivní dílnička: Chodíme spolu na jednu školu 15.6.2012

1.Z a 1. ročník

V pátek 15.6.2012 proběhla Inkluzivní dílnička s názvem Chodíme spolu na jednu školu. V suterénu naší školy, v učebně I.D - 3 se sešly třídy I. Z a 1. ročník. Nesměly ovšem chybět třídní učitelky Mgr. Andrea Třetinová a Mgr. Lenka Spourová spolu s asistentkou pedagoga a paní učitelkou Martinou Lapešovou. Děti se posadily do lavic, popřípadě na podložky a práce mohla začít. Nejprve si děti zvolily dvě voskovky různých barev. Poté nastala obtížnější část - se zavřenýma očima pohybovaly voskovkami po měkkém přírodním papíře za doprovodu hlasitého nádechu a výdechu. Po několika tazích papír otočily a též se opakovalo ještě dvakrát. Poté děti opět oči otevřely a mohly zhodnotit své výtvory. Nadešel čas stříhání - žáci obdrželi malý formát zeleného papíru, z nějž si měli vystřihnout vlastní jakkoliv tvarované okénko, to pak přiložili na přírodní papír a hledali skrz něj nejlepší část svého původního obrázku. Tuto část obtáhli a vybarvili pastelkami. Vznikla tak doslova umělecká "minidílka". 

Druhá část hodiny však byla dětmi  mnohem nadšeněji přijata. Děti se prošly po bahnitém terénu (bahno vytvořeno z hlíny ze školního pozemku) a poté po papírové podložce. Ta ztvárňovala cestu společnou všem dětem na naší škole. Tekutá zemina protékajíci mezi prstíky dětských nohou a veselý výskot navozovaly atmosféru již tak očekávaných letních dní strávených u letních koupališť. Aby se na tuto dílničku plnou zážitků jen tak nezapomnělo, vytvořili žáčci z 1. ročníku, za pomoci paní učitelky Třetinové, krásnou básničku (viz foto)

 

Chodíme spolu na jednu školu

Inkluzivní dílnička - 1.P, 2.P a 3. třída

Mgr. Lenka Spourová, Prvky arteterapie

Inkluzivní dílnička 25. 9. 2012 „Koulíme spolu“

1. ročník a třída I. Z (2. – 5. ročník ZŠ praktické)

V úterý 25. 9. 2012 proběhla inkluzivní dílnička třídy I. Z s 1. ročníkem. Děti nastoupené v řadě se rozdělily do dvou skupin. Z neveliké role byly utrženy delší kusy měkkého a lesklého papíru barvy písku. Paní učitelka je položila před každou skupinu. Všichni žáčci si vybrali z kyblíků umělé kuličky různých barev a dostaly gumové rukavice. Za pomoci paní učitelky Štěpánové a Lapešové si děti kuličky natřely a házely jimi na papír (jako při kuželkách). Při této činnosti si mohly prožít radost z pohybu a nemusely mít strach, když se náhodou kulička vykutálela z dráhy mimo papír na linoleum.

Prostory naší výtvarné třídy umožňují provádět aktivity, které by v běžné třídě nebylo možné takto uskutečňovat. Každý měl několik pokusů. Poté děti zabarvené kuličky daly zpět do kyblíků a mohly si vzít ruličku novinového papíru, který již byl pro ně nachystán na učitelském stolku. Tato rulička měla symbolizovat stylové náčiní – brko na psaní. Je to ideální prostředek pro psaní či kresbu inkoustem či tuší. Děti se rozmístily kolem papírů a dostaly k dispozici několik skleniček s červeným a modrým inkoustem, do kterých namáčely svá „brka.“ Nebylo řečeno žádné přesné zadání, každý mohl daný prostor vyplnit podle své fantazie a okamžité nálady. Vznikly dvě velmi zajímavá a dynamická díla, která budeme ještě s dalšími ročníky pomocí jiných výtvarných technik a metod dotvářet. Konečný výsledek společné práce našich šikovných žáčků si můžete prohlédnout na výstavě, která bude otevřena během Školního vánočního jarmarku v úterý 18. 12. 2012.

Inkluzivní dílnička I.Z a 1. ročník 25.9.2012 - Koulíme spolu

Mgr. Lenka Spourová, Prvky arteterapie

Inkluzivní dílnička 24. 10. 2012 „Tvoříme spolu“

2. ročník a třída I. Z (2. – 5. ročník ZŠ praktické)

Ve středu 24. října se sešli žáci ze třídy I. Z a žáci druhého ročníku (s paní učitelkou Třetinovou). Děti již tvořily dílka při společné dílničce v loňském školním roce a letos si výtvarnou práci užily opět pospolu. Rozdělily se samy do skupinek po třech a usadily se na podložky. Každá skupinka dostala pro svoji tvorbu větší arch tmavě modrého papíru, který byl již vyzdoben obtisky z Remakol barev (univerzální tónovací barva) a zaschlých barviček na sklo. Tato povrchová struktura tvořila zajímavý podklad pro výtvarný projev dětí. Na učitelském stolku byly k dispozici křídy různých barev a děti se mohly pustit do práce. Nebylo zadané společné téma.       Ve tříčlenných skupinkách děti spolupracovaly na jednom „projektu.“ Tvorba to byla spontánní a nikoho neměla svazovat žádná obava. Děti mohly následně objevovat všechny možnosti využití techniky práce s křídou.        Své zkušenosti a poznatky vtiskly do „kusu papíru.“ Několik minut před ukončením dílničky své práce žáci prezentovali a popsali, co na obrázku vytvořili a jak se jim pracovalo. Někteří si v průběhu práce „hráli“ s barvami – rozmazávali je, propojovali, vytvářeli plochy, pod kterými se objevovala hrubá struktura podkladu. Jiní se věnovali liniím a čarám a „čmárali“ si je po celém papíře (např. jedna skupinka chlapců svoji výtvarnou činnost popsala jako „americkou vlajku“). Byly skupiny, které svůj původní společný námět v průběhu hodiny zcela pozměnily. Některé děti si papír rozdělily na části a znázornily svou kresbu pouze na „svém“ konkrétním místě papíru. Také dílka z této dílničky budou mít návštěvníci naší školy možnost shlédnout na výstavě během Školního vánočního jarmarku.

Inkluzivní dílnička I.Z a 2. ročník - Tvoříme spolu

Mgr. Lenka Spourová, Prvky arteterapie

Inkluzivní dílnička 23. 11. 2012 „Fotíme spolu“

3. ročník a třída I. Z (2. – 5. ročník ZŠ praktické)

V pátek 23. 11. 2012 strávili výtvarnou výchovu naši žáci s žáky 3. ročníku (paní učitelka Vančurová). Nejprve jsme si ukázali, jakým způsobem se dříve promítaly obrázky. Některé děti viděly poprvé v životě diapozitivy, což je filmový materiál. Přesněji jsou to obrázky na průhledné nebo průsvitné podložce vložené do malého rámečku. Je možné je promítat přístrojem zvaným diaprojektor. Ten už se ale v dnešní době např. při výuce používá velice zřídka, protože jsou k dispozici mnohá jiná média.

Děti byly seznámeny s postupem výtvarné činnosti a poté se již mohly pustit samy do práce. Každý žáky si vybral dvě různé pastelky, které se mu líbí nebo se mu v danou chvíli zdály vhodné. Na list papíru formátu A4 začali žáci za doprovodu pokynů a hlasitého dýchání „čmárat“ čáry od středu spodního okraje papíru do stran. To vše dělali se zavřenýma očima. List papíru se obracel třikrát po směru hodinových ručiček. Následně si žáci pastelky vyměnili za fixy a dozdobili plochu ornamenty či různými linkami, vybarvovali, kreslili geometrické tvary apod. Z plastových rámečků se diapozitivy vyjmuly a děti si jejich čtvercový tvar pětkrát obkreslily na prostor obrázku. Těchto pět malých dílečků z celku vystřihly a umístily místo diapozitivů do rámečků. Vzniklo tak několik miniaturek, které se přilepí na obrázek, který v měsíci září vytvořily děti z 1. ročníku a třídy I. Z. Cílem bylo vytvořit „dva velké diapozitivy“ – zachycení okamžiku společné tvorby různých dětí na jednom díle.

Děti byly velice šikovné, se zaujetím plnily pokyny a mnohé výsledek jejich práce překvapil.

Fotogalerie: Fotíme spolu