Realizace terapií mimo výuku - celodenní i vícedenní aktivity

V rámci této klíčové aktivity budou realizovány dva typy akcí pro žáky s postižením, i pro intaktní žáky, pro rodiče všech žáků a pro širokou i odbornou veřejnost. Jedná se o realizaci tzv. Letní školičky a Dětských dnů. Obě akce mají obdobné zaměření, jako terapie v běžné výuce a hlavním cílem je zlepšení práce a prostředí pro žáky s postižením. 

Aktivita s názvem Letní školička bude probíhat formou příměstského tábora jeden pracovní týden během letních prázdnin tj. 5 pracovních dní od 7.3é do 13.30 hod. v prostorách ZŠ Ivančická. Tato aktivita projektu je zaměřená na vytváření inkluzivního prostředí, jelikož Letní školičku mohou navštěvovat kromě žáků s postižením i ostatní žáci, případně sourozenci, či kamarádi těchto žáků. Průběh a forma výuky v Letní školičce je obdobná jako při terapiích ve výuce se zaměřením na výtvarné a hudební činnosti.Na realizaci Letní školičky se účastní odborný asistent společně s pedagogickými pracovníky. počet pedagogů se bude odvíjet od počtu přihlášených dětí.

Další aktivitou, která proběhne v rámci realizace projektu je tzv. Dětský den. Jedná se o celodenní akci, která se bude konat vdy 1.5. v prostorách ZŠ Ivančická. Je to inkluzivně zaměřená aktivita podporující společné volnočasové aktivity pro zdravé i postiené děti a cílem je o těchto aktivitách informovat i veřejnost. Této akce se zúčastní i rodiče žáků, případně další rodinní příslušníci. Pro žáky jsou v rámci tohoto dne připraveny různé soutěe a disciplíny z různých oblastí - umělecké, vědomostní, sportovní. Obě aktivity podpoří inkluzivní prostředí na ZŠ Ivančická a přispějí ke zkvalitnění výuky pro žáky s postižením.

Výstupy aktivity:

1 týdenní školička

1 dětský den