Na tomto místě  informujeme o projektu naší školy:

Název projektu: 

Zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Ivančická

 

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název  operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.2

Název oblasti podpory:

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo výzvy: Název výzvy: Jihomoravský kraj - výzva č.4 pro GP - Oblast podpory 1.2

Typ projektu: grantový

Kód prioritního tématu:

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnanost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Typ území: Město

Datum zahájení projektu: 1.11. 2011Předpokládané datum ukončení projektu: 31.3. 2013