Realizace terapií ve výuce

Realizace této klíčové aktivity bude následovat po zajištění všech předpokladů k integraci samotných terapií do výuky. Po přípravě prostor, pomůcek a především lidských zdrojů, budou od druhého pololetí školního roku 2011-2012 začleněny do běžžné výuky speciální terapie pro žáky s postižením. Cílem je zkvalitnění výuky dětí s postižením na základní škole a vytvořit pro ně co nejpodnětnější školní prostředí. Konkrétně se jedná o začlenění těchto terapií: Arteterapie, Canisterapie, Ergoterapie a Prvky bazální stimulace. Terapie budou probíhat v připravených učebnách 4-5x týdně v rozsahu 45-60 minut. Výjimkou je Canisterapie, která bude začleněna do výuky jednou za 2 týdny a bude mít formu půldenního bloku - 180 minut. Každou terapiii bude vést proškolený pedagog a v průběhu výuky bude přítomen i odborný asistent, který bude pomáhat se všemi činnostmi a poté zapracuje poznatky z praktické výuky do metodiky, která je jedním z hlavních výstupů projektu. Terapie budou v rámci projektu realizovány ve dvou školních pololetích. Zapojení těchto terapií do výuky je zcela inovativní řešení, nejen v rámci ZŠ Ivančická, ale v celém regionu. Z předběžného výzkumu mezi rodiči žáků s postižením vyplynulo, že o tyto terapie mají zájem a vnímají je, jako velmi prospěšné a pozitivní.

Výstupy aktivity:

5 speciálních terapií integrovaných do běné výuky

Arteterapie

  Arteterapie je léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit. V rámci výuky používáme ve speciálních třídách prvky arteterapie, podporující sebevyjádření a seberealizaci žáků s těžkým postižením. Možnost vyjádření (nejen) prostřednictvím kresby je pro děti s těžkým postižením velmi důležitá. Pro děti z toho plyne možnost vyzkoušet si množství technik a projevit vlastní invenci. V uplynulých týdnech si naši žáci mohli vyzkoušet asociativní výtvarný projev při hudbě, kdy se arteterapie úzce prolíná s muzikoterapií. Dále například foukání barev, válečkování a další a další techniky, v rámci kterých nejen, že vznikají nádherná výtvarná dílka, ale především pozitivně působí na tělesný i psychický rozvoj dítěte.

Realizované arteterapie:

Asociativní výtvarný projev při hudbě

Dýně - podzimní vázy - řízený výtvarný projev

Foukání barev - skupinová výtvarná činnost

Hrátky s barvami - volný výtvarný projev

Okénko emocí - vyjadřování emocí hudbou

Válečkování - skupinová výtvarná činnost

Výroba draků - řízený výtvarný projev

Andělka - řízený výtvarný projev

Cívkotisk

Dirigenti - muzikomalba

Hra na malíře - skupinový výtvarný projev

Individuální volná malba

Když prsty tančí - muzikomalba

Otisky bot a dlaní

Propojení arteterapie s canisterapií

Zamrzlý rybník

 

Asociativní výtvarný projev při hudbě

Canisterapie

Canisterapie využívá jako terapeutický prostředek působení psa, jeho přítomnosti a aktivit s ním na psychiku člověka. V současné době probíhá ve třídách speciálních canisterapie jedenkrát týdně. Žáci jsou individuálně polohováni – v rámci této techniky je pes „přikládán“ k ležícímu dítěti a dochází k uvolňování křečí, prohřívání a relaxaci. Pejska ale využíváme i ke skupinovým aktivitám, kdy ho děti češou, krmí, vodí na vodítku… a tím vším rozvíjí jemnou i hrubou motoriku a také myšlení a sociální interakci s okolím.

Realizované canisterapie:

Canisterapie - aktivity se psem, skupinová terapie

Canisterapie - polohování - individuální terapie

Aktivity se psem - skupinová terapie 18.3.2013

Polohování - individuální terapie 24.3.2013

Canisterapie

Canisterapie 22.11.2012

Ve čtvrtek 22. 11. 2012 se třída I. Z zúčastnila canisterapie. Probíhala v rámci výuky v prostorách školní družiny III. oddělení. Děti se seznámily s dvěma pejsky, které si měly možnost pohladit. Procvičili si své znalosti – ukazovali jednotlivé části těla psa a vyčesávali jim srst. Snadnou činností rozhodně nebylo ani připínání obojku, vodítka a postroje pro canisterapeutické psy. Při chůzi s pejskem na vodítku si vyzkoušeli jednoduché pokyny (cestou za doprovodu psovoda). Pejsci také hledali piškotky umístěné různě po tělech dětí. A protože mnoho z našich žáků má také svého pejska doma, znali mnohé o tom, jak se mají lidé správně o pejsky starat.

Čas strávený s těmito roztomilými tvory děti nesmírně bavil a celou dobu si děti užívaly s rozesmátými tvářemi. Těšíme se na další setkání!

Mgr. Lenka Spourová

 

ERGOTERAPIE

Ergoterapie vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života i tím, že se aktivně zapojuje do zaměstnání, která pro něj jsou smysluplná a významná. Výroba mýdel na vánoční jarmark (a také jako dáreček pro rodiče) takovým zaměstnáním pro naše žáky bezesporu byla. Kromě možnosti vyzkoušet si tuto novou „výtvarnou“ techniku, kdy se žáci mohli realizovat při výběru vůní, barev a tvarů mýdel, bylo využitou i prvků aromaterapie (především u žáků s těžším postižením má jakákoliv výrazná stimulace – tedy i čichová – velký význam), práce s přírodninami a rozvoj jemné motoriky.  A jak se nám mýdla povedla? To se můžete přijít podívat na školní vánoce

Realizovaná ergoterapie

Výroba mýdel

Práce s keramickou hlínou 

Příprava na výtvarnou výstavu

Strom štěstí 

Výroba netradičních hudebních nástrojů

KERAMICKÁ DÍLNIČKA

V rámci projektu získala naše škola novou výtvarnou třídu a keramickou pec a nám se tak podařilo intenzivněji zařadit do výuky práci s keramickou hlínou. Tato činnost může být zařazena jak mezi techniky arteterapeutické, tak i mezi techniky ergoterapeutické a jejím velkým přínosem je právě intenzivní hmatová stimulace, rozvoj hrubé a jemné motoriky, trénování sociální interakce a práce v kolektivu a především velice důležitá možnost seberealizace a sebevyjádření prostřednictvím tvorby.

Realizované dílničky:

Ozdůbky na stromeček

Svícny

MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie využívá jako terapeutický prostředek hudbu – její produkci, ale i poslech. Hudba pozitivně působí nejen na tělesné funkce, jako je dýchání, srdeční rytmus, svalový tonus, motoriku… Je také významným prostředkem při rozvoji komunikace a vyjádření emocí. Ve třídách speciálních proto prvky muzikoterapie aktivně zařazujeme do výuky formou hudebních ranních chvilek, ale i v kombinaci s arteterapií, jako muzikomalbu.

Realizované muzikoterapie

Muzikomalba

Muzikoterapeutické chvilky

Muzikoterapie 1.P a 2.P - 11.1. 2013

Muzikoterapeutické chvilky

INKLUZIVNÍ DÍLNIČKY

Třídy I.P a II.P nejsou v žádném případě uzavřené, jak by se mohlo zdát na první pohled. Naopak, vítáme všechny hosty z řad žáčků tříd běžné základní školy, kteří se rozhodnou se svými paními učitelkami k nám přijít a strávit s námi chvilku. Je jen na domluvě, jestli v rámci inkluzivní dílničky budou děti společně výtvarničit, zpívat, nebo zda se zapojí do canisterapie…