Informační seminář pro rodiče žáků z cílové skupiny a jednodenní workshop pro rodiče s dětmi

Stejně jako pedagogičtí pracovníci, kteří budou s dětmi pracovat při různých terapiích, musí být o připravovaných změnách výuky dostatečně informováni i rodiče těchto žáků. Je nezbytné, aby žákům poskytovali podporu i po vyučování a k tomu potřebují dokonale znát nové metody a postupy integrované do výuky. Proto proběhne zapojení rodičů do realizace projektu hned ve dvou krocích. Prvním bude informační seminář před zahájením výuky s terapiemi. Na tomto semináři budou přítomni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří představí rodičům jednotlivé  terapie, používané metody a postupy a vliv jednotlivých na žáky a jejich přínosy. Rovněžž budou rodiče instruováni, jak mají postupovat v práci s dětmi mimo vyučování. Seminář bude trvat cca 3 hodiny, přičemžž poslední část bude věnována dotazům rodičů. Druhou aktivitou  pro rodiče žáků bude odpolední workshop. Na tomto workshopu si mohou rodiče solečně s dětmi jednotlivé terapie, či terapeutické postupy vyzkoušet a budou pedagogům asistovat při výuce. Tento typ workshopu proběhne 3x v průběhu školního roku. Bude se jednat o aktivity v rámci arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, případně o další aktivity rozvíjející a stimulující schopnosti áků s postižením. Výstupy workshopů, pounatky a připomínky rodičů budou zahrnuty do připravované metodiky. Všechny workshopyse budou konat v prostorách učeben pro terapie. Předpokládá se, že se všech akcí účastní alespoň jeden rodič od každého z žáků, celkem tedy minimálně 29 osob.

Výstupy aktivity: 3 workshopy, 1 informační seminář, min. 29 rodičů zapojených do realizace projektu 

Úvodní seminář pro rodiče 16.5.2012